SERVIS VYKUROVACEJ TECHNIKY

 

NAŠE SLUŽBY :

MONTÁŽ ALEBO VÝMENA KOTLA

Na základe bezplatnej obhliadky zabezpečujeme návrh, dodávku a montáž rôznorodej kotlovej techniky. V prípade záujmu Vám zrealizujeme dodávku a montáž kompletného vykurovania prostredníctvom radiátorov alebo podlahového vykurovania. Máme  uzatvorené montážne a servisné zmluvy s výrobcami, resp. distribútormi významných značiek. Prostredníctvom svojich odborne školených zamestnancov a montážnych zmlúv s distribútormi kotlovej techniky zabezpečujeme montáž a spustenie nasledovných kotlov.

PROTHERM, JUNKERS, WOLF, BUDERUS, VIESMANN, ATTACK, INTERGAS, ATAG

SERVIS - ÚDRŽBA A OPRAVA KOTLA

Prostredníctvom našich odborne školených kmeňových zamestnancov a uzatvorených servisných zmlúv zabezpečujeme záručný a pozáručný servis rôznorodej kotlovej techniky novej aj staršej generácie. Taktiež zabezpečujeme vykonávanie ročnej prehliadky kotlov ako aj čistenie kondenzačných kotlov. Naši zamestnanci absolvujú pravidelné odborné sevisné školenia v školiacich strediskách jednotlivých výrobcov. Disponujeme tiež základnou skladovou zásobou náhradných dielov a príslušenstva. 

REVÍZIA PLYNOVÉHO KOTLA

Dôležitou súčasťou starostlivosti o kotol je jeho každoročná revízia. Disponujeme oprávnením na vykonávanie revízií na plynových zariadeniach, pričom Vám vystavíme aj správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia. Tá Vám poslúži ako potvrdenie o tom, že revízia bola vykonaná a v prípade poškodenia kotla si viete uplatniť záruku.

MONTÁŽ ALEBO VÝMENA PLYNOVÝCH GAMATIEK

Zabezpečíme Vám odbornú montáž plynových vykurovacích telies, tzv. plynových gamatiek, ako aj ich záručný a pozáručný servis. Pokiaľ ešte nemáte zriadenú plynovú prípojku, na základe plnej moci pre Vás všetko vybavíme. Pre potreby servisu disponujeme skladovou zásobou náhradných dielov a príslušenstva. Preferujeme nasledovné značky :

FLAMENCO, MORA, FÉG, KARMA

MONTÁŽ ALEBO VÝMENA PLYNOVÝCH OHRIEVAČOV VODY

Príprava teplej vody prostredníctvom plynového prietokového ohrievača vody alebo zásobníkového ohrievača ? Poradíme, dodáme, namontujeme, zrevidujeme, zároveň Vám zabezpečíme záručný aj pozáručný servis. Ku všetkým nami preferovaným značkám dokážeme zabezpečiť náhradné diely do 24 hodín. Nami preferovanými značkami  plynových ohrievačov vody sú najmä :

PROTHERM, JUNKERS, QUADRIGA

ZAPOJENIE PLYNOVÉHO SPORÁKA

Kúpili ste si plynový sporák a neviete, ako ďalej ? My Vám ho odborne zapojíme a vystrojíme všetkými inštalačnými prvkami, ktoré si plynové zariadenie vyžaduje v zmysle prísl. noriem. Zároveň Vám potvrdíme záručný list, resp. vystavíme protokol o odbornej montáži. 

MONTÁŽ ALEBO VÝMENA ELEKTRICKÝCH OHRIEVAČOV VODY

Pokiaľ ste sa rozhodli pre elektrický ohrev vody, vykonáme Vám odbornú montáž elektrického ohrievača vody, a to buď prietokového elektrického ohrievača vody alebo zásobníkového ohrievača. Po vykonaní montáže Vám potvrdíme záručný list alebo vystavíme protokol o odbornej montáži.

ARISTON,  TATRAMAT, DZ Dražice

Na základe Rámcovej zmluvy zabezpečujeme servis, odborné prehliadky a odborné skúšky v nízkotlakových plynových kotolniach bez obmedzenia výkonu a tiež kompletnú starostlivosť o všetky Vaše vyhradené technické zariadenia plynové ako aj elektrické.