REFERENCIE

Spoločnosť DAUNI plus, s.r.o. ponúka svoje služby od roku 2009. Počas tohto obdobia sme realizovali stovky montáži zdrojov vykuronia, výhrevných telies a ich rozvodov a tisíce metrov rozvodov vody, plynu a kanalizácie tak pre právnické, ako aj fyzické osoby. V rámci stavebnej činnosti sme zateplili množstvo bytových domov a realizovali množstvo ďalších menších, či väčších remeselných prác. Niektoré z nich uvádzame :

 • SVB FIALKA, Dukelských hrdinov 139, Čierna nad Tisou  (Odpojenie od CZT a inštalácia domovej plynovej kotolne 135 kW)
 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA s VJM, Školská 111, Veľké Trakany  (Stavebné práce - vonkajšie omietky a vnútorné maliarske práce; vodoinštalačné práce - inštalácia rozvodu vody a odpadu do laboratória)
 • COLNÝ ÚRAD Michalovce, Plynárenská 2, Michalovce  (Stavebné práce - drobné stavebné úpravy v exteriéri a interiéri)
 • SVB CENTRUM, Centrum 921/20, Veľké Kapušany  (Odpojenie od CZT a inštalácia domovej plynovej kotolne 150 kW)
 • ŽSR -SHM, Košice  (Drobné stavebné práce na železničných staniciach a ďalších budovách patriacich do správy SHM)
 • SVB DUB, Ľ. Kossutha 609/67, Kráľovský Chlmec  (Stavebné práce - zateplenie stropu, sadrokartonážne práce, dlaždenie)    
 • OBECNÝ ÚRAD Boľ, Hlavná 216/42, Boľ  (Rekonštrukcia plynovej kotolne, demontáž, dodávka a montáž kotla, zváračské práce)
 • MOBIL SHOP -Tomáš Spišák, Čierna nad Tisou  (Stavebné práce - debnenie, armovanie a betonáž schodiska, pokladačské práce)
 • SVB DUB, Námestie pionierov 156, Čierna nad Tisou  (Odpojenie od CZT, inštalácia vykurovania a prípravy TÚV do bytov)
 • OBECNÝ ÚRAD Malé Trakany 325, Malé Trakany  (Stavebné práce - vyrovnanie podkladu, kladenie dlažby a obkladu)
 • SVB E3, Letná 183, Čierna nad Tisou  (Odpojenie od CZT a inštalácia vlastného vykurovania a prípravy TÚV do bytov)
 • T - TRANS, s.r.o. Pribeník  (Inštalácia kotolne na pevné palivo s využitím akumulačnej nádrže, kurenárske práce) 
 • SVB JEDĽA, Školská č. 172, Čierna nad Tisou  (Odpojenie od CZT a inštalácia vykurovania a prípravy TÚV do bytov)
 • IK INTERKONTAKT, Čierna nad Tisou (Oprava a náter fasády, rekonštrukcia okrasných betónových stlpikov a zábradlí)
 • SVB TRIO, Dukelských hrdinov 104/5, Čierna nad Tisou (Demontáž a montáž hlavného odpadového potrubia, zemné práce)
 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA Boľ, Školská 233, Boľ  (Ročná prehliadka a servis vykurovacej techniky, odborná prehliadka plyn. zariadení)
 • SVB FIALKA, Dukelských hrdinov 139, Čierna nad Tisou  (Očistenie, oprava a náter plechovej strechy a dažďových zvodov)
 • Ekumenický kostol v Čiernej nad Tisou (Vodoinštalačné práce - vodovodná prípojka a vnútorné rozvody vody)
 • 6- bytová jednotka, Hlavná 12, Čierna nad Tisou  (Rekonštrukcia fasády -cca. 400m2, oprava strešnej izolácie -cca. 300 m2)
 • OBECNÝ ÚRAD Dobrá, Hlavná 111, Dobrá  (Ročná prehliadka a servis vykurovacej techniky, odborná prehliadka plyn. zariadení, pravidelný servis vykurovacej techniky v 14 bytoch a 3 kotolniach inštalovaných v obecných bytových domoch)
 • SVB NEPTÚN, L.N.Tolstého 82, Veľké Kapušany (Rekonštrukcia domového dorozumievacieho systému v 47 bytoch)
 • GVP s.r.o. - predajňa Čierna nad Tisou (Ročná prehliadka a servis vykurovacej techniky, odborná prehliadka plyn. zariadení)
 • Kaštieľ Bieľ (Plynofikácia kaštieľa - vonkajšie a vnútorné rozvody zemného plynu, odborná prehliadka a skúška)
 • SVB JEDĽA, Školská č. 172, Čierna n. T.  (Rekonštrukcia fasády -cca. 1000 m2, oprava strešnej izolácie -cca. 400 m2)
 • SVB FIALKA, Dukelských hrdinov 139, Čierna nad Tisou (Dodávka a montáž vodomerov studenej a teplej vody)
 • 6- bytová jednotka, SNP 702, Streda nad Bodrogom (Rekonštrukcia fasády -cca. 700 m2 a úprava interiéru)
 • Bytový dom na ul. Železničnej č. 115, Čierna nad Tisou  (Odpojeni od CZT, inštalácia vykurovania a prípravy TÚV do bytov) 
 • NADAL s.r.o. , Nemocničná 11, Veľké Kapušany  (Pokladačské, obkladačské a vodoinštalatérske práce)
 • EXPRESS SLOVAKIA, a.s. Bratislava, pob : Železničná UB-400, Čierna n. T. (Omietky a vysprávky, maliarske a natieračské práce)
 • SÚCIT, n.o., Zelená 275 , Veľké Kapušany (Prehliadka a servis vykurovacej techniky, revízia plyn. zariadení, kurenárske práce) 
 • SVB NÁDEJ T-2, Hlavná 108, Čierna nad Tisou (Rekonštrukcia vstupného vestibulu bytového domu)
 • SVB TRIO, Dukelských hrdinov 138, Čierna nad Tisou (Dodávka a montáž vodomerov studenej vody)
 • OBECNÝ ÚRAD Strážne, Ružová 157, Strážne (Kurenárske práce, vrátane dodávky regulácie vykurovania)
 • Bytový dom B-2, Jarná č. 184, Čierna nad Tisou (Odpojenie od CZT a inštalácia vlastného vykurovania a prípravy TÚV do bytov)
 • SVB NÁDEJ, Školská č. 171, Čierna nad Tisou (Oprava strešného plášťa byt. domu z asfaltových SBS modifikovaných pásov) 
 • OBECNÝ ÚRAD Pribeník, Petofiho 276, Pribeník (Oprava a náter fasády obecného úradu)
 • SVB ZÁHRADNÁ, Záhradná 193, Čierna nad Tisou (Dodávka a montáž vodomerov studenej vody)
 • NADÁCIA PROSPERITAS, Hlavná 22, Veľké Kapušany (Servis vykurovacej techniky)
 • SVB ALF, Tolstého 914, Veľké Kapušany (Hydraulické vyregulovanie sústavy ÚK, dodávka, montáž a inštalácia ohrievača TÚV do kotolne)
 • SVB CENTRUM, Centrum 921/20, Veľké Kapušany (Dodávka a montáž vodomerov studenej a teplej vody)
 • SVB BREZA, Školská 161 Čierna nad Tisou (Zateplenie fasády bytového domu a súvisiace práce)
 • SVB GARANTŽelezničná 114, Čierna nad Tisou (Dodávka a montáž vodomerov studenej vody)
 • ŠPED-TRANS a.s. - pobočka Čierna nad Tisou (Elektroinštalačné práce a revízie elektrických zariadení)
 • INSPEKTA Slovakia a.s. - RK Čierna nad Tisou (Elektroinštalačné a drobné údržbárske práce)
 • MATERSKÁ ŠKÔLKA Čierna nad Tisou(Výmena starých drevených okien za plastové)
 • SVB NEPTÚN, Tolstého 80, Veľké Kapušany (Dodávka a montáž vodomerov studenej a teplej vody)
 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA Čierna nad Tisou, (Dlaždenie schodišťa pred hlavných vchodom do základnej školy, výmena starých drevených okien za plastové v školskej jedálni, kuchyni a telocvični)
 • SVB DUB, L. Kossutha 609, Kráľ. Chlmec (Dodávka a montáž vodomerov studenej a teplej vody)
 • SVB ZATÍN, (Odpojenie od CZT a inštalácia vlastného vykurovania a prípravy TÚV do bytov)
 • MATERSKÁ ŠKÔLKA Malé Trakany (Dodávka, montáž a inštalácia plynového kondenzačného kotla, vrátane regulácie a hydraulické vyregulovanie sústavy ústredného kúrenia)
 • MESTO Čierna nad Tisou - objekt na ul. Hlavná 107 (Dodávka, montáž a inštalácia plynového kondenzačného kotla, vrátane regulácie, rozvodov ÚK a radiátorov)
 • MESTO Kráľovský Chlmec - prezliekáreň na futbalovom ihrisku (Výmena plynových vykurovacích telies, dodávka a montáž elektrických ohrievačov teplej vody a ročná prehliadka plynových zariadení)
 • OBEC HANISKA - zriadenie nových vodovodných prípojok a montáž vodomerov SV pre rodinné domy - cca 400 ks
 • OBEC BOČIAR - inštalácia vodomerných prípojok a montáž vodomerov SV pre rodinné domy - cca. 70 ks
 • SWS spol. s.r.o. Vojany (Maliarske a natieračské práce, pokládka gumolitu a drobné murárske práce)
 • DAŇOVÝ ÚRAD, Mierová 2 Kráľovský Chlmec - murárske práce (pokládka dlažieb, vyspravenie stien a stropov, maliarske a natieračské práce)  
 • REGIO spol. s r.o. - Kráľovský Chlmec - rekonštrukcia strešnej krytiny asfaltovými pásmi 1400 m2