Vodomery

Spoločnosť DAUNI plus s.r.o. disponuje oprávnením na montáž určených meradiel. Ponúkame dodávku a montáž meračov pretečeného množstva studenej vody a meračov pretečeného množstva teplej vody. Taktiež ponúkame dodávku a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov. Radi Vám na vyžiadanie zašleme cenník našich vodomerov, pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a tiež cenník našich služieb.

V prípade potreby Vám dokážeme nainštalovať nové meracie miesta do bytov, resp. zrekonštruovať staré vodomerné prípojky. Nevyhýbame sa ani komplikovaným inštaláciám.