KARIÉRA

Príjmeme zamestnancov na nasledovné pracovné pozície :

- MURÁR,

- VODOINŠTALATÉR, KURENÁR.

Podmienkou na prijatie je skúsenosť v danej oblasti a chuť pracovať.

Záujemcovia o voľné pracovné pozície zašlú svoje prihlášky elektronicky na e-mail spoločnosti : dauni@dauni.sk alebo poštou na DAUNI plus s.r.o., Nerudová 14, 040 01 Košice. (znač. Záujem o prácu). Vybraný uchádzači budú telefonicky oboznámení o termíne pohovoru.