JADROVÉ VŔTANIE

Priemer                 Cena                    Príplatky                                   Cena

     do Ø  32mm           0,50 €         

     do Ø  46mm           0,60 €            Príplatok za kotvu - 1ks                1,20 € 

     do Ø  56mm           0,70 €            Vŕtanie vo výške nad 150 cm       15,00 % 

     do Ø  71mm           0,80 €            Prestoje - hodina/ pracovník         10,00 €      

     do Ø  91mm           0,90 €            Doprava - 1 km                             0,30 € 

     do Ø 101mm          1,20 €

     Pri vŕtaní v bytovom jadre - digestor a pod.

     do h=10 cm a Ø 101mm                                            jednotná cena 30,00 €

 

     - Pri práci vo výške vyššej ako 1,5 m je objednávateľ povinný zabezpečiť plošinu, príp. lešenie.

     - V cene nie je zahrnutá likvidácia odpadu. Odpad zostáva majetkom objednávateľa.

     - Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za statické zmeny v objekte  pri vŕtaní otvorov. 

     - Pri používanej technológii nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného materiálu.

     - Pri väčšom objeme prác - cena dohodou. 

                                                                      Všetky ceny sú uvedené bez DPH.