SPRÁVCOVSKÁ ČINNOSŤ - DAUNI-SPRÁVCA, s.r.o.

 

Spoločnosť DAUNI - SPRÁVCA, s.r.o. bola založená v roku 2010 za účelom úplného odčlenenia správcovskej činnosti od ďalších ponúkaných služieb spoločnosťou DAUNI, s.r.o.. Svoje služby ponúkame vlastníkom bytov a nebytových priestorov prostredníctvom zmluvy o výkone správy, ako aj Spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov prostredníctvom mandátnej zmluvy. Našou prioritou je robiť veci trochu inak, ako je to bežne zaužívané. Cieľom všetkých zamestnancov spoločnosti je spokojnosť čo najväčšieho počtu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. V rámci správcovskej činnosti sa snažíme najmä o sprehľadnenie finančných tokov pre všetkých vlastníkov bytov, včasné riešenie technických, ako aj právnych problémov a aktívnu komunikáciu so všetkými vlastníkmi bytov. Spoločnosť disponuje kontaktnými kanceláriami, servisným strediskom, vlastným školeným technickým a administratívnym personálom, kvalitným technickým vybavením a tiež širokým vozovým parkom. Našim hlavným pôsobiskom je Košický a Preľovský kraj. Spoločnosť DAUNI  - SPRÁVCA, s.r.o. je v zmysle platnej legislatívy zapísaná v zozname správcov bytových domov, vedeným Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej Republiky.