Správcovská činnosť - Dauni-správca, s.r.o.

 

Spoločnosť DAUNI - SPRÁVCA, s.r.o. bola založená v roku 2010 za účelom odčlenenia správcovskej činnosti od ďalších ponúkaných služieb. Svoje služby ponúkame vlastníkom bytov a nebytových priestorov prostredníctvom zmluvy o výkone správy a tiež Spoločenstvám vlastníkov bytov prostredníctvom mandátnej zmluvy. Našou prioritou je robiť veci trochu inak, ako je to bežne zaužívané. Cieľom je spokojnosť čo najväčšieho počtu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. V rámci správcovskej činnosti sa snažíme najmä o sprehľadnenie finančných tokov pre všetkých vlastníkov bytov, včasné riešenie technických, ako aj právnych problémov a aktívnu komunikáciu so všetkými vlastníkmi bytov. Spoločnosť disponuje kontaktnými kanceláriami, servisným strediskom, vlastným školeným technickým a administratívnym personálom, kvalitným technickým vybavením a vozovým parkom. Hlavným pôsobiskom je Košický kraj.